پروژه سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت پروژه سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

دسته : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 110 KB

تعداد صفحات : 102

بازدیدها : 578

برچسبها : سیستم اطلاعات مدیریت برنامه ریزی تولید

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پروژه سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

دانلود پروژه سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد سیستم اطلاعاتی مدیریت در برنامه ریزی تولید شركت تولیدی مهپا

پروژه دانلودی حاضر در 102 صفغحه ی ورد تهیه گردیده است و با عنوان سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا می باشد . در زیر بخشهایی مختلف از متن آن و فهرست مطالب آن آورده شده است.

سیستم های اطلاعاتی مدیریت Mis چیست ؟

برای MIS هیچ تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گرفته باشد وجود ندارد و آنچه که بدین عنوان موجود است ، انعکاسی است از تأکیدات و پیش داوریهای نویسنده ای خاص .

واژه MIS تقریباً با کامپیوتر که بر پایه پردازش داده ها بنا شده مترادف گردیده و در حقیقت کتابهائی که تحت عنوان MIS وجود دارد اختصاصاً دارای رئوس مطالبی چون آنالیز سیستمها ، طراحی بایگانی و سایر تراکنشهای تکنیکی مختلف بر اساس سیستمهای کامپیوتری می باشد . این تأکیدات باعث جهت یافتن و بوجود آمدن تعریفی برای MIS توسط کلی ( KELLY ) بشرح زیر گردید: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت عبارتست از کوششهای انسانی با استفاده از ابزار کامپیوتری جهت جمع آوری ، نگهداری ، بازیابی اطلاعات با بهره گیری از سیستمهای ارتباطی به منظور مدیریت مطلوب فعالیتهای سازمان .

در این فصل تأکید بر راههای تولید اطلاعات چه از طریق کامپیوتر و چه از طریق روشهای دستی مورد نظر است و تنها راههای تولید اطلاعات مورد توجه است . در مرحله دوم مقایسه صحیح و مطمئن و درست مسائل و اهمیت و صحت آن مد نظر خواهد بود تا بتوان با معرفی راه دستیابی به منابع اطلاعاتی مرتبط و مورد نیاز که در کجا و چه موقع در دسترس بوده و به چه نحو برای مدیریت قابل استفاده است اقدام نمود.

این فصل درباره طراحی مرکز تصمیم گیری و اجراء سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و راههای پردازش داده ها توجه می نماید . مانند واقعیات روزمره و اعداد و ارقام سازمان بشکل اطلاعات ، که بمنظور تصمیم گیری مورد استفاده قرار خواهد گرفت وچنانچه داده ها از اطلاعات قابل تشخیص باشد در نحوه اجرای تصمیم موثر خواهد بود.

...

سیستمهای برنامه ریزی تولید

برای شروع به مباحث این فصل نماید عنوان کرد که، یک سیستم اطلاع رسانی تولید حاوی تمام روشها و تکنیکهای بهره گیری از کامپیوتر در حیطه تولید و بعنوان یک ابزار بنیادین می باشد.

مدیران تولید از کامپیوترها به دو گونه بهره می گیرند:

1-بعنوان سیستم های فیزیکی

2-بعنوان سیستمهای اطلاعاتی

از سیستمهای CAD ، CAM و روبات ها بعنوان انجام بهینه تر عملیات و کاهش هزینه ها استفاده می شود.

کاربرد کامپیوتر بعنوان یک سیستم مفهومی در فرایند تولید از انبارداری شروع می گردد. اولین سیستم های موجود از تکنیک نقطه سفارش مجدد بهره می گرفتند اگر چه هم اکنون بیشتر تحت تأثیر مفهوم MRP می باشند MRP سه واژه عبارت، طرح ریزی نیازمندی به مواد اولیهمی باشد. متعاقب این مفهوم واژه MRPII به معنای طرح ریزی منابع تولید مطرح شد. در خلال دهه 1980 شرکت ها از استراتژی دیگر بنام تکنیک سر به زنگاه بهره گرفتند. تکنیک مذکور از دو لحاظ انقلابی محسوب می شود. اول آنکه درست ضد فلسفه ریشه دار و عامه پسند تولید انبوه است . دوم آنکه بر قابلیت ارتباط کامپیوتر را بهنگام در دسترس بودن سیگنال های فیزیکی صدمه نمی گذارد. نکته جالب آنکه بسیاری از شرکت ها دریافته اند که برای استفاده از تکنیک JIT، لزومی به کنار گذاشتن سیستم های دیگر مثل MRP نیست.

یک سیستم اطلاعاتی تولید از سه جزء تشکیل شده است. زیر سیستم های ورودی ، یک بانک اطلاعاتی و زیر سیستم های خروجی.

سیستم اطلاعاتی حسابداری اطلاعات داخلی را از طریق پایانه های جمع آوری کننده اطلاعات و اطلاعات محیطی را از طریق مذاکرات با تأمین کنندگان جمع آوری می کند. زیر سیستم های مهندسی صنعتی اطلاعات داخلی ای را که وابسته به سیستم های فیزیکی تولید هستند جمع آوری می سازد.

زیر سیستم های هوشمند تولید اطلاعات محیطی را از طریق اتحادیه های کارگری و تأمین کنندگان بدست می آورد.

...

فهرست مطالب

بخش اول : سیستم های اطلاعاتی

مقدمه

فصل اول: سیستمهای اطلاعات مدیریت

نگاهی کلی به سیستمهای اطلاعات مدیریت

سیستمهای اطلاعات مدیریت چیست؟

دانش و اطلاعات مورد نیاز

طبیعت داده ها، اطلاعات و ارتباطات

مدیریت اجرایی و سطوح آن

ماهیت برنامه ریزی و تصمیم گیی و تکنیکهای قابل دسترسی آن

فصل دوم: سیستمهای اطلاعاتی و سازمان

سیستمهای اطلاعاتی و سازمان

سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظایف مختلف سازمان

سیستمهای اطلاعاتی بر اساس عملیات و ساختار مدیریتی سازمان

سیستم پردازش تراکنشها

سیتسم های اطلاعاتی مدیریت

سیستم گزارش های مدیریت

سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم گیری

سیستم اطلاعاتی مدیریت سطح بالا

سیستمهای اطلاعاتی بر اساس صورت فیزیکی آنها

اجزای فیزیکی سیستم

وظایف پردازشی سیستم

فصل سوم: مدیریت اطلاعات

مدیریت اطلاعات

اهمیت مدیریت اطلاعات

دانش MIS

مدیر و سیستم

سیستم اطلاعات مدیریت

تعریف MIS

اجزای MIS

مدلی از MIS

ایجاد MIS

مسئولیت مدیریت در مورد MIS

بخش دوم: بررسی سیستم برنامه ریزی تولید

فصل چهارم: سیستم برنامه ریزی تولید

گذری بر سیستمهای برنامه ریزی تولید

زیر سیستم ورودی

زیر سیستم خروجی

سیستم اطلاعات حسابداری

زیر سیستم های مهندسی صنایع

زیر سیستم هوشمند تولید

اطلاعات مربوط به کارگران تولید

سیستمهای رسمی

سیستمهای غیر رسمی

اطلاعات مربوط به تأمین کنندگان

زیرسیستم انبارداری

اهمیت سطح کالاهای موجود

هزینه نگهداری

هزینه خرید

زیرسیستمهای کیفیت

زیرسیستم هزینه

فصل پنجم: سیستم اطلاعاتی تولید

چگونه مدیریت از سیستم اطلاعاتی تولید بهره می گیرند

سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات

یک سیستم اطلاعاتی چیست؟

سیستمهای اطلاعاتی متعارف و غیر متعارف

یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر چه نوع سیستمی است

ساختار و ترکیب بندی سیستمهای اطلاعاتی

دسته بندی سیستمهای اطلاعاتی

دسته بندی بر اساس ساختار سازمانی

دسته بندی اطلاعات بر اساس عملکردشان

دسته بندی اطلاعات بر اساس نوع خدمتی که ارائه می کنند

انواع عمده سیستمهای اطلاعاتی

سیستم اطلاعات مدیریت دانش

سیستمهای اطلاعاتی پردازش امور اداری و کاربردی

سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی

معماری اطلاعات

سیستمهای پایه گذاری شده بر اساس وب

اینترنت

اینترانت

اکسترانت

فصل ششم : بررسی وضعیت برنامه ریزی تولید شرکت مهپا

بررسی وضعیت فعلی سیستم برنامه ریزی تولید

شرکت مهپا با سیستم برنامه ریزی تولید ساخت یافته

بخش سوم: طراحی سیستم برنامه ریزی تولید

فصل هفتم: طراحی سیستم برنامه ریزی تولید با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت

انتخاب موضوع پروژه

تشریح محل انجام پروژه

تشریح فرآیندهای صورت گرفته در طراحی سیستم

مستندات مورد نیاز در طراحی سیستم

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق بررسی استراتژی های توسعه صنعت روغن نباتی

مقاله مدیریت منابع انسانی، مدیریت زیست محیطی و عملکرد سازمان

پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام