پروژه سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت پروژه سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

دسته : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 110 KB

تعداد صفحات : 102

بازدیدها : 573

برچسبها : سیستم اطلاعات مدیریت برنامه ریزی تولید

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پروژه سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

دانلود پروژه سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد سیستم اطلاعاتی مدیریت در برنامه ریزی تولید شركت تولیدی مهپا

پروژه دانلودی حاضر در 102 صفغحه ی ورد تهیه گردیده است و با عنوان سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا می باشد . در زیر بخشهایی مختلف از متن آن و فهرست مطالب آن آورده شده است.

سیستم های اطلاعاتی مدیریت Mis چیست ؟

برای MIS هیچ تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گرفته باشد وجود ندارد و آنچه که بدین عنوان موجود است ، انعکاسی است از تأکیدات و پیش داوریهای نویسنده ای خاص .

واژه MIS تقریباً با کامپیوتر که بر پایه پردازش داده ها بنا شده مترادف گردیده و در حقیقت کتابهائی که تحت عنوان MIS وجود دارد اختصاصاً دارای رئوس مطالبی چون آنالیز سیستمها ، طراحی بایگانی و سایر تراکنشهای تکنیکی مختلف بر اساس سیستمهای کامپیوتری می باشد . این تأکیدات باعث جهت یافتن و بوجود آمدن تعریفی برای MIS توسط کلی ( KELLY ) بشرح زیر گردید: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت عبارتست از کوششهای انسانی با استفاده از ابزار کامپیوتری جهت جمع آوری ، نگهداری ، بازیابی اطلاعات با بهره گیری از سیستمهای ارتباطی به منظور مدیریت مطلوب فعالیتهای سازمان .

در این فصل تأکید بر راههای تولید اطلاعات چه از طریق کامپیوتر و چه از طریق روشهای دستی مورد نظر است و تنها راههای تولید اطلاعات مورد توجه است . در مرحله دوم مقایسه صحیح و مطمئن و درست مسائل و اهمیت و صحت آن مد نظر خواهد بود تا بتوان با معرفی راه دستیابی به منابع اطلاعاتی مرتبط و مورد نیاز که در کجا و چه موقع در دسترس بوده و به چه نحو برای مدیریت قابل استفاده است اقدام نمود.

این فصل درباره طراحی مرکز تصمیم گیری و اجراء سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و راههای پردازش داده ها توجه می نماید . مانند واقعیات روزمره و اعداد و ارقام سازمان بشکل اطلاعات ، که بمنظور تصمیم گیری مورد استفاده قرار خواهد گرفت وچنانچه داده ها از اطلاعات قابل تشخیص باشد در نحوه اجرای تصمیم موثر خواهد بود.

...

سیستمهای برنامه ریزی تولید

برای شروع به مباحث این فصل نماید عنوان کرد که، یک سیستم اطلاع رسانی تولید حاوی تمام روشها و تکنیکهای بهره گیری از کامپیوتر در حیطه تولید و بعنوان یک ابزار بنیادین می باشد.

مدیران تولید از کامپیوترها به دو گونه بهره می گیرند:

1-بعنوان سیستم های فیزیکی

2-بعنوان سیستمهای اطلاعاتی

از سیستمهای CAD ، CAM و روبات ها بعنوان انجام بهینه تر عملیات و کاهش هزینه ها استفاده می شود.

کاربرد کامپیوتر بعنوان یک سیستم مفهومی در فرایند تولید از انبارداری شروع می گردد. اولین سیستم های موجود از تکنیک نقطه سفارش مجدد بهره می گرفتند اگر چه هم اکنون بیشتر تحت تأثیر مفهوم MRP می باشند MRP سه واژه عبارت، طرح ریزی نیازمندی به مواد اولیهمی باشد. متعاقب این مفهوم واژه MRPII به معنای طرح ریزی منابع تولید مطرح شد. در خلال دهه 1980 شرکت ها از استراتژی دیگر بنام تکنیک سر به زنگاه بهره گرفتند. تکنیک مذکور از دو لحاظ انقلابی محسوب می شود. اول آنکه درست ضد فلسفه ریشه دار و عامه پسند تولید انبوه است . دوم آنکه بر قابلیت ارتباط کامپیوتر را بهنگام در دسترس بودن سیگنال های فیزیکی صدمه نمی گذارد. نکته جالب آنکه بسیاری از شرکت ها دریافته اند که برای استفاده از تکنیک JIT، لزومی به کنار گذاشتن سیستم های دیگر مثل MRP نیست.

یک سیستم اطلاعاتی تولید از سه جزء تشکیل شده است. زیر سیستم های ورودی ، یک بانک اطلاعاتی و زیر سیستم های خروجی.

سیستم اطلاعاتی حسابداری اطلاعات داخلی را از طریق پایانه های جمع آوری کننده اطلاعات و اطلاعات محیطی را از طریق مذاکرات با تأمین کنندگان ج