دانلود کتاب دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي دانلود کتاب دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي

دسته : حقوق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 872 KB

تعداد صفحات : 989

بازدیدها : 8

برچسبها : دادسرا و دادستان وظایف دادسرا وظايف قانوني دادستان

مبلغ : 20000 تومان

خرید این فایل

دانلود کتاب دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي

دانلود مستقیم کتاب کامل دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي با فرمت ورد

فهرست:

مقدمه 10

فصل اول: دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب(مقررات موضوعه) 14

بخش اول: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی 15

بخش دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 42

بخش سوم: سایر قوانین مرتبط 214

1- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی 214

2- قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378/6/28 217

3- قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی 219

4- قانون اصلاح قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 1366 220

5- قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن 221

6- قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی 223

7- قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

(در امور کیفری) 224

8- قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 226

بخش چهارم: آراء وحدت رویه 229

1- رای شماره 676 - 10/3/1384 : در نقاطی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به

پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود 229

2- رای شماره 679-18/5/84 :دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام قرارهای تأمین، با دادستان

است 233

3- رأی وحدت رویه شماره 680 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ضبط وثیقه ایداعی

در قبال آزادی محکوم علیه زندانی 234

4- رای شماره 657 - 14/12/1380 : عدم قابلیت ابطال دستور قانونی رئیس حوزه قضائی در مورد

وصول وجه الکفاله - مسئولیت کفیل 235

5- رأی شماره694 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت

به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان 238

6- رای شماره 667 23/4/1383 : اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت

رسیدگی به جرائم ، قابل طرح در دیوان عالی کشور میباشد 243

7- رأی وحدت رویه 687 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال

در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام 247

8- رأی وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به تعیین

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا 253

9-رأی وحدت رویه شماره 661 مورخ 22/7/1382 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص

عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری. تقاضای تخفیف به علت اسقاط حق

اعتراض قانونی است 253

10- رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص

اقامه دعوای اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه 254

11- رأی وحدت رویه شماره 664 :صلاحیت دادگاه انقلاب در حدود عناوین مذکور در ماده 5 قانون

تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با هر مجازاتی به قوت خود باقی است 254

12- حق اعتراض شامل حکم محکومیت یا برائت است 255

13- رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه

رسیدگی کننده به دعوی چک 258

14- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384

راجع به اصل 49 قانون اساسی 265

15- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 696 راجع به خروج موضوعی

بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان 266

16- اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره696 14/9/1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور منتشره

در شماره 18033 2/11/1385 روزنامه رسمی کشور 272

بخش پنجم: آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 273

بخش ششم: سایرآئین نامه های مرتبط 291

1- آئین نامه سجل قضائی 291

2- آئین نامه پیشگیری ازاعتیاد،درمان معتادان به موادمخدر حمایت ازافراددرمعرض خطراعتیاد 299

3- آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت 305

ی- آئین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی 310

5- آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان 313

6- آئین شرایط اعطای عفو محکومینی که از سوی مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گرفته اند 319

7- آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 319

8- طرح جامع رفع اطاله دادرسی (دستورالعمل شماره3) 375

9- آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 394

10- آئین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 404

بخش هفتم: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان