مقاله اتحاد استراتژیکی و جوازگیری مقاله اتحاد استراتژیکی و جوازگیری

دسته : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 16 KB

تعداد صفحات : 24

بازدیدها : 5

برچسبها : اتحاد استراتژیک جوازگیری معامله مشترک

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

مقاله اتحاد استراتژیکی و جوازگیری

دانلود مقاله بررسی اتحادهای درون شرکتی - استراتژیک و بررسی جواز گیری، فرانشیز (حق امتیاز) ، و معامله های مشترک

فهرست مطالب

مقدمه

رسیدن به تکنولوژی و بازارها

جانبداری برای یک اتحاد استراتژیکی

تکامل سریع در اتحادهای استراتژیکی

تکامل تدریجی در اتحادهای استراتژیکی

جواز گیری در بازارهای بین المللی

طبیعت جوازگیری بین المللی

مزایا و ضررهای جوازگیری در بازارهای بین المللی

========================

اتحادهای استراتژیک (Strategic alliance)

در این مطالعه، ما انواع مختلفی از اتحادهای (ادغام) درون شرکتی تشکیل شده را بررسی می کنیم که این اتحادها در بازارهای بین المللی وارد و کامل می شوند. به طور خاص ، ما طبیعت اتحادهای استراتژیک را بررسی می کنیم و چگونگی این امر را که آنها قسمتی از ادامه روشهای ورود بوده اند ، مورد بررسی قرار دهیم . بخش بعد، و معامله های شراکت بازاری را مورد بررسی قرار می دهد و در ادامه بخشهایی در مورد جواز گیری، فرانشیز ( حق امتیاز) ، و معامله های مشترک می باشد. بخش آخر، روشهای سنجش و کنترل اتحادهای استراتژیکی در بازارهای بین المللی می باشد. طبیعت اتحادهای استراتژیک : اتحادهای رقابتی به شرکتها اجازه بدست آوردن دارایی، صلاحیتها، یا توانایی را می دهد که این ها در بازارهای دارای رقابت در واقع قابل دسترس نمی باشند و بخصوص این امر در بازار تخصصی خاص صادق است. یک معامله اشتراکی، دسترسی را به تولید و تکنولوژی پیشرفته میسر می سازد و پیشرفت توانایی ها و می تواند مثالی از آن باشد دارای های قابل لمس ، مانند اعتبار، نیز جزء آن می تواند باشد....

جانبداری برای یک اتحاد استراتژیکی

شرکتها ممکن است که یک اتحاد را تشکیل دهند تا در بازارهای بین المللی بر اساس مبادله و محدوده دارایی با یکدیگر رقابت نمایند. دانستن معلومات بازار تولید نیز یک نوع دارایی است. دسترسی به بازارها و کانالهای پخش نیز دارای می باشد که بوسیله بعضی از شرکتها بدست می آید و بوسیله شرکتهای د