مقاله نقش مدیریت بهره وری سبز در سازمانهای خدماتی ایران مقاله نقش مدیریت بهره وری سبز در سازمانهای خدماتی ایران

دسته : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 21 KB

تعداد صفحات : 30

بازدیدها : 3

برچسبها : بهره وری سبز مدیریت سبز

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

مقاله نقش مدیریت بهره وری سبز در سازمانهای خدماتی ایران

دانلود مقاله تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز در سازمانهای خدماتی ایران (مورد مرکز بهداشت کرج)

نقش مدیریت بهره وری سبز در مرکز بهداشت کرج

آنچه در این قسمت به آن اشاره خواهم کرد، بررسی تحلیلی نقش مدیریت بهره وری سبز در مرکز بهداشت کرج می باشد. بررسی موضوع مذکور در راستای طرح دولت سبز و تدوین طرح اجرایی مدیریت سبز در وزارت متبوع به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه های کشوری که نقش اصلی در خدمت رسانی به شهروندان ایران را ایفا می کند و از طرف دیگر، نوع خدمت آن مرتبط با مسایل توسعه پایدار و مسایل زیست محیطی است، تلقی می شود.

لذا به نظر میرسد تدوین اصول مدیریت و بهره وری سبز در وزارت متبوع با توجه به مد نظر قرار دادن:

1) بهره وری و اصول اساسی آن (در قالب بهبود)

2) مسایل زیست محیطی

می تواند منجر به ارتقای سازمانها در این امور شود. جهت طرح ریزی ساختار اجرایی و نحوه اجرای مدیریت و بهره وری سبز در وزارت متبوع مراحل زیر انجام شده است:

1- استخراج مولفه ها و موض